Region70 написал:    Можно

#203598
BMV1
BMV1
Участник
  • Зеленая долина 2 (Корнилово)

Region70 написал:

 

 Можно картинку или ссылку? Первый раз слышу

 

 

https://v-teplo.ru/avtomaticheskiy-vozduhootvodchik-dlya-otopleniya.html